Může svědění kůže souviset s psychikou?

Stres se může na vašem zdraví podepsat různými způsoby. Přečtěte si, jaký vliv může mít dlouhodobý stres na vaši pokožku, a jak souvisí psychika a svědění těla.

Jak stres souvisí s kůží

Je snadné vnímat kůži pouze jako obal, povrch našeho těla, který má ochrannou funkci.

ekzém svědění

Naše kůže je však ve skutečnosti stejně důležitý orgán jako srdce, plíce, oči atd. V podstatě je to náš největší orgán. A stejně jako všechny orgány v našem těle reaguje na naše psychické problémy či na stavy spojené se stresem. Dokonce se zdá, že je na ně vysoce citlivá. Pokožka a nervový systém jsou úzce propojeny od embryonálního vývoje, neboť obojí je vytvořeno ze stejného zárodečného listu – ektodermu.

„Stres je reakcí organismu na zátěž nebo na ohrožení. Naše tělo je na stres vybaveno adaptačními pochody a hormony, které nás mobilizují k útoku, útěku nebo na zvládnutí psychické zátěže."

Rozlišujeme 3 fáze stresu.

Fáze poplachu je reakcí „bojuj, nebo utíkej“, která připravuje organismus na okamžitou akci.
Fáze adaptace nastává, pokud zdroj stresu přetrvává. Organismus se připraví na dlouhodobou ochranu vylučováním dalších hormonů, které zvyšují hladinu krevního cukru a krevní tlak. Tato druhá fáze, která je důsledkem vystavení dlouhodobému stresu, nemusí být škodlivá, ale bez období uvolnění a oddechu přechází do fáze vyčerpání.
Třetí fáze souvisí s nepřetržitým, chronickým stresem organismu, kde se hladina krevního cukru sníží, protože nadledvinky jsou vyčerpány. V této fázi saháme do svých fyzických, ale i psychických rezerv.

Stres sám o sobě je vlastně aktivační faktor. Je těžké představit si náš život bez něj. Problémem je, pokud podhodnocujeme a zkracujeme dobu relaxace. V podstatě jde hlavně o to, zda si po aktivaci dovolíme dostatečně vypnout a zregenerovat své zdroje.

Co hodnotíme jako stresor, je individuální

Co říkají výzkumy? Klíčovým faktorem pro náš organismus není pouze míra stresu, ale i to, jak ho vnímáme. V psychologické praxi se používá „škála životních událostí“ (Rahe a Holmes), v níž jsou uspořádané významné stresové události podle své závažnosti v rozmezí od 11 bodů (což je nejméně) až po maximálně 100 bodů.
Psychologové hodnotili průměrné reakce a přiřazovali „stresové body“ za významné životní změny a události, které jsou více či méně pro každého člověka náročné. Podle této škály prožíváme nejvyšší míru stresu při smrti blízkého člověka (max. 100 bodů). Je však zajímavé, že stresem pro nás mohou být i obecně pozitivní události, jakými jsou svatba (50 bodů), těhotenství (40), narození dítěte (39), které v škále předběhly takové životní rány jako snížení příjmů (38) nebo smrt přítele (37).

Tato škála je však stále pouze orientační. To, jak události hodnotíme a nakolik jsou pro nás stresující, je velmi individuální. Někteří jedinci jsou přirozeně odolnější proti negativním účinkům stresu. (Tomuto tématu se věnujeme v článku Jak zvládnout ekzém a nezbláznit se.)

Pročtěte si také

Jak se zbavit atopického ekzému

Stresu se nelze vyhnout

Abychom nebyli bezmocní proti svědění kůže ze stresu, ale i proti jiným útrapám, které atopický ekzém s sebou přináší, můžeme čerpat z vědomostí o stresu, které jsou v současnosti dostupné. Potřebujeme vědět, jak funguje, co pro nás znamená a kdy nám škodí, což nám může pomoci. Pokud je ekzém/svědění naším hlavním problémem nebo problémem, který nám nejvíce komplikuje život, ani medicínské prostředky, ani uvědomění, co potřebujeme, a podpora okolí nejsou samy o sobě dostatečně účinné. Potřebujeme mít nějaká esa v rukávu, abychom mohli vykročit z bezmocnosti, kterou začarovaný kruh svědění těla způsobeného psychikou navozuje.

Potřebujeme nějaké svépomocné prostředky, o které se můžeme opřít, když je nejhůře.

Přijít na to, co pomáhá, a postupně to rozvíjet a zdokonalovat.

Je výhodnější bojovat za něco než proti něčemu

Je moderní hovořit o boji proti stresu a o tom, jak „nad ním zvítězit“. S bojem proti stresu je to tak trochu jako v pohádce o drakovi s dvanácti hlavami. Pokud mu jednu hlavu setneme, čeká nás ještě mnoho dalších. Nemluvme však pouze o negativních účincích stresu.

„Určitou dávku stresu potřebujeme. Pokud nás někdo usadí v místnosti zbavené všech stresových podnětů, na štěstí nám to nepřidá. Potřebujeme raději přemýšlet o optimální úrovni stresu než se ho zbavovat úplně."


Navíc je mnohem výhodnější bojovat za něco než proti něčemu. Zkusme do země naší duše zavádět například následující smysluplné metody a „bojujme za ně“.

Zdravé sebevědomí je základ

Svým přístupem k dítěti mu odevzdáme poselství. I my sami v sobě neseme mnoho poselství, která máme od rodičů nebo od jiných důležitých dospělých. Znáte to?
„Bojím se o tebe.“ „Nejsi v pořádku.“ „Tvá pokožka je nemocná.“ „Já to znám, máš to po mně, také jsem tímto trápením prošla.“ „Nemůžeš jít do písku.“ „Ne, nemůžeš se přihlásit na plavecký výcvik.“

Probdělé noci a hodně pláče, nervozity, nejistoty... obav a strachu. To jsou také nejčastější stavy, se kterými se zhoršený atopický ekzém spojuje. Vaše dítě má s největší pravděpodobností klasickou dětskou schopnost vnímat vaši úzkost. Co asi vnímá, když se o něj neustále obáváte? Pokud je to kojenec, obrazně řečeno úzkost od vás přijímá spolu s mateřským mlékem. Jenže i když jde o větší dítě, to, jak jsme úzkostní či úzkostliví, se v našich činech projeví v menší či ve větší míře. Je přirozené, že podléháme panice při pohledu na někoho, kdo se fanaticky škrábe a na naše snahy zasáhnout reaguje s nepochopením, až s agresí.
 
Z mého pohledu je důležité opět nebojovat se svými pocity, upřímně si je přiznat a snažit se nějak to vyvážit.

Kolik pozornosti věnujeme jiným stránkám osobnosti – ať už našeho dítěte, nebo naší –, pokud sami trpíme atopickým ekzémem? Na čem zakládáme své hodnoty? Jaká slova bychom použili na charakterizování silných stránek osobnosti? Vidíme je vůbec, pokud nám náš pohled přitahuje pokožka a stavy s ní spojené? To, na co zaměřujeme pozornost, zda u nás samých nebo u našeho dítěte, je silným poselstvím. Bude formovat další náš nebo jeho život a budoucnost.
 

3.6111

Byl pro vás tento článek užitečný?

Ne

Ne

Velmi užitečný

Děkujeme za Váš hlas

Nenechte si ujít nejnovější články, rozhovory a odborné rady týkající se atopie

Fandění jako příčina stresu – může vám zhoršit ekzém?

Před 3 měsíci
dítě s přilbou