7 rad pro rodiče dětí s atopickým ekzémem

U malých dětí se může atopický ekzém vytvořit již ve velmi raném věku. Přečtěte si rady pro rodiče malých atopiků o tom, jak jim budovat sebevědomí!

Příčiny mohou být různé, počínaje genetickými vlivy, problémy s imunitou, ale i důsledkem vlivu psychického stavu. Přitom nelze zapomínat, že radost je základním atributem zdraví.

atopický ekzém u dětí

Abychom dítěti zajistili optimální podmínky pro zdravý růst, a tím se nemyslí jen správná výživa, musíme mu vytvořit takové prostředí, kde bude radost standardním naladěním v rodině. Pokud dítě hned od začátku zažívá atmosféru plnou smutku, zloby, agrese, křiku apod., jeho tělesné mechanismy mohou reagovat mnoha negativními projevy včetně vzniku atopického ekzému.

U dětí, které trápí atopický ekzém způsobující svědění těla, nelze nikdy vyloučit, že jedním ze zdrojů tohoto onemocnění mohou být a jsou rodiče, kteří nebyli schopni připravit dítěti takové podmínky, jaké potřebuje ke zdravému vývoji. Každý rodič by si měl totiž uvědomit, že narození dítěte je čistě naše rozhodnutí, a proto máme plnou odpovědnost za jeho zdravý vývoj. Děti, u kterých je diagnostikována dermatitida, potřebují pro úspěšnou léčbu radostné prostředí a rodící se přirozené sebevědomí, a právě to jsou faktory, za jejichž vznik jsou plně zodpovědní nejen rodiče, ale i další dospělí, kteří mají na dítě vliv.

7 rad, jak uchovat dětem radost a budovat jejich přirozené sebevědomí:

1) Spěte s dítětem v posteli, dokud bude chtít ...

spánok

Spát, nebo nespat s dítětem, to je přesně to, o co tu jde ... Mnozí rodiče se mě ptají, jestli je vhodné spát s malými dětmi v posteli. A já jim pořád dokola odpovídám: Zeptejte se sami sebe, co vás vede k tomu, abyste děti odložili do postýlky. Přece není nic přirozenější pro bezpečí dítěte, jak mu zajistit láskyplnou ochranu nejen ve dne, ale i v noci. Pokud dítě vnímá celým svým tělem teplo šťastné matky nebo jiné dospělé osoby, může se jí dotýkat a být v její bezprostřední blízkosti, bude dostatečně klidné, což mu zaručí hluboký a zdravý spánek nezbytný pro jakoukoliv léčbu.

2) Nezapomínejme na to, že chlapec není dívka a dívka není chlapec

Přestože je běžnou praxí v rodině, škole či školce chovat se k dětem rodově neutrálně, stačí si jen uvědomit, že rodovou rozdílnost uznává i slovenský pravopis. Genderové ,,bláznění" posledních desetiletí zcela změnilo pohled na životní role mužů a žen, stejně jako pohled na přístup k chlapcům a dívkám. Proto svým dětem ukazujte krásu a jedinečnost jejich životní role a nesnažte se z dívek dělat chlapce a naopak, protože právě nejasnost hranic vlastní životní role může vést k psychosomatickým problémům.

3) Nechvalte dívky za výkony

Pokud máte dívku, nechvalte ji za výkony, ale neustále jí dávejte najevo, jakou máte radost z toho, že vůbec existuje a můžete být v její blízkosti. Pokud totiž dívky za výkony chválíte, vytvoří si pevný návyk, který jim přikazuje, že mají hodnotu jen tehdy, když jsou v nějaké činnosti výjimečné. Mohou tak být usilovné ve škole či sportu nebo se v nich naopak může vytvořit silná rezignace na všechno, protože nedokáží naplnit očekávání jiných. Toto schéma jim způsobuje permanentní napětí, snižuje jejich přirozené sebevědomí a může opět vést k velkým zdravotním komplikacím. Takže projevujte o dívky skutečný zájem, věnujte jim pozornost, přirozený obdiv a uznání, neboť tím se buduje a rozvíjí i upevňuje jejich sebevědomí.

4) Umožněte malým chlapcům, aby si mohli změřit síly v bezpečném prostředí

Podmínkou zdravého vývoje chlapců je zachování přirozené rivality. Chlapci v předškolním věku nedokážou spolupracovat na takové úrovni jako dívky, a proto mnohé situace řeší chlapeckým popichováním, což je ve své podstatě v pořádku. Aby si chlapci mohli vybudovat přirozené sebevědomí, nesmí se bát fyzického kontaktu s vrstevníky. Proto chlapcům umožněte, aby si mohli mezi sebou změřit síly a schopnosti, ale dohlédněte na to, aby vše probíhalo v rámci přirozené rivality. Pro kluky jsou vhodné i bojové sporty či umění, jako je aikido, řecko-římské zápasení, judo apod., kde automaticky získávají sebevědomí postavené na vlastní schopnosti se ubránit.

sila

5) Buďte svým dětem vzorem

Dítě, které důvěřuje svým rodičům nedělá jen to, co chceme, ale dělá především to, co vidí, že my děláme... Dítě chce být jako ten, kterému důvěřuje, proto pokud chceme, aby něco dělalo, buďme mu vždy vzorem. Děti musí vidět jasný vzor ženy a její chování, stejně jako jasný vzor muže a jeho chování. Absence důvěryhodného vzoru pak v dětech znovu vytváří napětí, které může vést k psychosomatickým problémům. Pokud dítě nemá ve svých rodičích jasný vzor, ​​hledá vzory jinde - ve škole, v partě, na tréninku, ve filmu nebo v počítačových hrách.

„Absence důvěryhodného vzoru pak v dětech znovu vytváří napětí, které může vést k psychosomatickým problémům."

6) Nikdy děti neporovnávejte s jinými dětmi

Jak se líbí dospělým ženám, když muži srovnávají jejich kuchařské umění s tchyní? Jak by se líbilo mužům, kdyby ženy porovnávaly jejich mužnost s předchozími muži? A stejně to mají děti. Ani ony nechtějí být porovnávány, protože každé porovnávání bere dětem vlastní hodnotu a snižuje jim sebevědomí. Proto se vyhýbejte jakémukoli porovnávání a pracujte vždy s aktuální vlastností daného dítěte, která je vždy jedinečná.

Pročtěte si také

Jak podpořit zdravé sebevědomí dětí, obzvláště těch, které trpí atopickým ekzémem.

7) Netrestejte své děti, když vám řeknou pravdu

Každé dítě je od malička nastaveno mluvit pravdivé informace.

a) Pokud nám dítě řekne, co se mu na nás nelíbí (Ty mě nemáš ráda ...), nikdy mu nevysvětlujte, že nemá pravdu, ale snažte se porozumět tomu, proč si to myslí, a případně přemýšlejte nad možnou nápravou.

b) Pokud se nám dítě přizná, že něco rozbilo, něco vyvedlo, něco udělalo či neudělalo a my ho za to potrestáme (křikem, výčitkou, smutkem, fackou, poučováním ...), dítě ztrácí důvěru a logicky začne časem lhát. Jakmile dítě lže, automaticky se v něm vytváří vnitřní napětí v důsledku strachu z odhalení, což je důležitý faktor při tvorbě psychosomatických onemocnění.

Proto si s dětmi v takových situacích povídejme, zajímejme se o ně a o to, co prožívají, ukazujme jim vlastní příklad i možné důsledky jejich chování.

„Dítě nikdy netrestejme za pravdivou odpověď a neporovnávejme ho s jinými dětmi. Udělení trestu vede dítě automaticky k návyku lhaní."

3.6852

Byl pro vás tento článek užitečný?

Ne

Ne

Velmi užitečný

Děkujeme za Váš hlas

Nenechte si ujít nejnovější články, rozhovory a odborné rady týkající se atopie