Moje dítě má atopický ekzém

Suchá, zarudlá a svědivá místa na kůži dítěte často přivádí rodiče s potomkem k dětskému lékaři a následně i k specialistovi dermatologovi.

Po stanovení diagnózy atopický ekzém je obvykle pro rodiče nejtěžší vyrovnat se s faktem, že onemocnění je dlouhodobé, a přestože vlivem vhodné péče jeho projevy ustoupí, po čase se opět vrací.

ochrana

Atopický ekzém vzniká souhrou mnoha faktorů. Může být podmíněn přecitlivělostí organismu dítěte na některé látky z vnějšího prostředí, které pak fungují jako alergeny. Významný podíl na jeho vzniku má však i dědičnost.   

Dětský atopický ekzém je diagnostikován dětem v předškolním a mladším školním věku. Dítě se potýká se silným svěděním postižené kůže, která je nedostatečně hydratovaná, na pohled suchá s odlupujícími se šupinkami, zarudlými puchýřky a možnou zánětlivou reakcí. Kůže je též mnohdy drsná a hrubá kvůli oděrkám po škrábání. Nejčastěji jsou postižena místa na zápěstí a hřbetech rukou, na loktech a v loketních jamkách. Postiženy však mohou být i jiné partie. Dítě s atopickým ekzémem vyžaduje zvýšenou péči rodičů, a to nejen o jeho citlivou pokožku, ale potřebuje i psychickou podporu, láskyplné a klidné prostředí.

„Psychická pohoda dítěte se významně podílí na jeho zdravotním stavu."

Nepohoda, stresy, dlouhodobé strachy, nestabilita se odráží na stavu základního onemocnění, hrozí zhoršení jeho projevů či jeho znovuvzplanutí.

Pomoc rodičů a nejbližších dítěti s atopickým ekzémem tedy spočívá hned v několika oblastech. Mezi první patří technické zabezpečení pro dítě vhodného prostředí s omezením možných alergenů, které se mohou na vzniku a zhoršení onemocnění podílet. Čistota, snížená prašnost, nedráždivé kosmetické, prací prášky, potraviny s minimálním obsahem alergenů, vhodná léčba atd. však samy o sobě nestačí. Je třeba budovat klidné, laskavé, trpělivé zázemí dítěte  a pečovat o ně. Rodiče by měli se svým dítětem hodně mluvit, naučit ho komunikovat o svých pocitech, vysvětlovat mu souvislosti, ujišťovat ho o své lásce k němu a poskytnout mu podporu.

deti

Rodiče také dítě učí základním návykům šetrné péče o jeho pokožku a trpělivě mu pomáhají překonávat bolest a svědění, které kožní onemocnění přináší. Posilujte v dítěti tendence ovládat nutkání ke škrábání a upřednostněte odměnu před trestem. Dítěti můžete snížit psychické napětí tím, že odvedete jeho pozornost k jiné činnosti a naučíte ho využívat zástupné metody místo škrábání, např. stisk, soustředění na představu o zchlazení kůže. Pomáhá relaxační trénink ve formě pohádek a cvičení spolu s nácvikem dýchání, které následně děti mohou využít k překonání nepříjemných pocitů.

„Významný efekt může mít také rodinná terapie, kdy rodiče spolu s dítětem navštěvují pravidelně zkušeného psychologa."

Řešení frustrací, strachů, sdílení emocí dítěte a nácvik technik na snížení nepříjemných vlivů z vnějšího prostředí dítěte vedou k jeho  stabilizaci a získání pocitu jistoty a vlastní hodnoty.

Pročtěte si také

Jak zvládat stres ze školy?

Pokud se podaří psychicky stabilizovat dítě a společně s lékařem zvládnout základní projevy postižení, je naděje, že při vhodné péči a výchově v laskavém prostředí bude dítě prosperovat a období znovuvzplanutí ekzému se budou prodlužovat, až třeba vymizí úplně. Velkou nadějí rodičům i dítěti může být i zkušenost z lékařské praxe, která zaznamenává, že asi v 75 % případů nejpozději okolo deseti let věku dítěte atopický ekzém vymizí zcela.

Jak mohu pomoci dítěti:

 • Poraďte se s lékařem na vhodné léčbě pro vaše dítě (farmakologické i podpůrné včetně prostředků na snížení pocitů svědění).
 • Řiďte se doporučeními lékaře ohledně prevence znovuvzplanutí nemoci (šetrné mytí, promazávání, využití speciálních přísad do koupele, vhodná volba potravin, pracích a čisticích prostředků včetně textilií atd.).
 • Zajistěte dítěti klidné prostředí  s významným omezením alergenů, na které může být vaše dítě citlivé.
 • Ostříhejte dítěti nehty.
 • Používejte bavlněné prádlo i oblečení.
 • Nevystavujte postižená místa přímému slunci.
 • Pokud je to možné (a po poradě s lékařem), dopřejte sobě i dítěti pobyt u moře. 
 • Trpělivě vysvětlujte dítěti, že poškrábání kůže nepřináší úlevu, a naučte ho techniky na odvedení pozornosti a snížení napětí. 
 • Po domluvě s lékařem (dle stavu postižení) ulevte dítěti ochlazením postižených míst (minerální chladivá voda ve spreji, chladnější koupel atd.). 
 • Přistupujte ke svému dítěti klidně, trpělivě a laskavě, a to i v případě, že jste unavení či vyčerpaní. Pamatujte, že dítě reaguje na vaši nervozitu a nepohodu zvýšením svého neklidu.
 • Netrestejte dítě za selhání, spíše formou pochvaly či odměn posilte žádoucí chování.
 • Komunikujte hodně s dítětem, naučte ho projevovat emoce, poskytněte mu podporu a vysvětlení.
 • Naučte dítě, jak má komunikovat viditelné postižení své kůže mezi vrstevníky. Připravte ho na možné reakce.
 • Informujte učitelky v mateřské školce a požádejte je o spolupráci.
 • Ubezpečujte dítě o své lásce.
 • Neváhejte využít pomoc specializovaného psychologa, který vás i vaše dítě naučí účinné techniky (relaxace, imaginace, KBT atd.). Využijte možnosti rodinné terapie.

Jak  mohu pomoci sobě:

 • Pokuste se nastavit pravidelný každodenní režim péče o dítě, rodinu, domácnost a sebe. (Nezapomínejte na sebe!)
 • Naučte se delegovat práci a nesnažte se být dokonalá matka, manželka a milenka.
 • Přiměřeně zapojte do péče o dítě otce, sourozence, babičky i dědy  (vysvětlete jim omezení, potřeby a zásady péče o postiženou kůži dítěte).
 • Nebojte se požádat o pomoc – nejlépe konkrétně, co může daná osoba udělat.
 • Snižujte své napětí a stres (zvýšený rozmrzelostí a neklidem dítěte v době vzplanutí nemoci) sportem, vhodnou relaxací.
 • Vnímejte pokroky dítěte a radujte se z nich.
 • V případě potřeby neváhejte využít pomoc zkušeného psychologa.

zábava

Jak může pomoc tatínek dítěte a nejbližší:

 • Informujte se o možnostech léčby a péči o postiženou pokožku dítěte.
 • Přistupujte k dítěti vždy v klidu, trpělivě a s láskou.
 • Sdílejte radosti i starosti potomka s vaší ženou (dcerou, snachou...).
 • Nabídněte konkrétní pomoc.
 • Poskytněte podporu a ujištění.
 • Dopřejte matce dítěte čas jen pro sebe, pomozte zabezpečit hlídání atd.
 • Věnujte čas a péči rodině.
 • Buďte trpěliví a laskaví (zvláště v období, pokud je dítě neklidné a maminka vyčerpaná a podrážděná).
 • Netrestejte dítě za neklid, rozmrzelost, plačtivost atd., spíše podporujte pozitivní vzorce jeho chování odměnou a pochvalou.
 • Neváhejte v případě potřeby vyhledat pomoc a radu psychologa.
   
4.3590

Byl pro vás tento článek užitečný?

Ne

Ne

Velmi užitečný

Děkujeme za Váš hlas

Nenechte si ujít i tyto články