Jak zvládnout nástup do školky s atopickým ekzémem?

Prvního září je tady a s ním i nástup dětí do mateřských školek. Pro mnohé z nich dlouho očekávaná událost, na kterou se těší. Ne všem však nadšení vydrží, protože nástup do nového kolektivu, zvykání si na nový režim, paní učitelku, kamarády a spolužáky může být velkou zatěžkávací zkouškou jak pro dítě, tak stresující situací pro rodiče.

Potíže s nástupem do školky

Nástup do mateřské školky je pro dítě zcela zásadní změnou. Potřebuje se začlenit do nového kolektivu a často si zvyknout na odlišný režim a návyky. To obzvláště těžce mohou nést atopické děti, u kterých často dochází ke zhoršení projevů atopického ekzému a pocitům svědění. Obzvláště u dětí, které v minulosti citlivě reagovaly na stres, mohou změny jako nový kolektiv, nová pravidla a povinnosti negativně ovlivňovat nejen projevy ekzému, ale i celkový socializační proces, utváření nových vztahů, motivaci, touhu a ochotu se učit novým věcem a zapojovat se do her. Ne každé dítě na tento přechod reaguje dobře. Příčin může být celá řada, od celkové zralosti dítěte, odlišného stylu výchovy přes vazbu s rodiči až po jeho povahu.

Potíže s nástupem do školky

Při nástupu do školky se nejčastěji setkáváme se:

 • zhoršením projevů ekzému,
 • zhoršením svědění,
 • změnami v chování dítěte,
 • odmítáním ráno vstávat,
 • pláčem,
 • bráněním se odchodu z domova,
 • bráněním se odloučení od rodiče,
 • dalšími somatickými obtížemi, jako je bolest bříška, hlavy, zvracení atp.

Pokud se u dítěte projevují některé z těchto potíží, tak si s ním v bezpečí domova sedněte, vyhraďte si dostatek času a zkuste zjistit, co dítě trápí a proč se necítí dobře. Častým problémem bývá pláč nebo strach, které jsou spojené s odloučením od rodiče či neznámou situací. Pomoct může:

 • trpělivě vysvětlovat, ubezpečovat a podporovat sebejistotu a sebevědomí dítěte,
 • postupné navykání na nové prostředí s prodlužováním doby, kterou dítě ve školce stráví.

Každé dítě je individuální, proto se může stát, že se stav nemění ani po měsíci chození do školky. Obvykle mají problémy introvertní a neprůbojné děti, děti bez zkušeností s krátkodobým odloučením od rodičů nebo děti s úzkostnou vazbou na rodiče. V tomto případě se může zvolit přístup, kdy je nejprve rodič s dítětem ve školce, podporuje ho ve hře a pomáhá mu začlenit se, ale zároveň svojí přítomností vytváří pro dítě pocit bezpečí. Postupně rodič nechává dítě samotné – nejprve jen na chvíli, a pak se doba odloučení prodlužuje.

Může se stát, že vám pedagog navrhne návštěvu psychologa. Té se není třeba obávat. Úlohou psychologa je většinou pomoci dítěti vytvořit si nové strategie chování, které mu usnadní přizpůsobení se neznámé situaci, a zároveň také pomoci rodiči situaci co nejlépe zvládnout. Většina problémů se dá řešit. Základem je vytvořit bezpečné prostředí s empatickou komunikací, nezlehčovat problém, ač se nám může zdát banální, a nabídnout dítěti porozumění.

Praktické rady

Děti s atopickým ekzémem a jejich rodiče mohou mít nástup do školek ještě složitější. Děti kromě pravidel školky musí ještě dodržovat svou zaběhlou rutinu v boji proti ekzému, ta je již automaticky odlišuje od ostatních. Rodiče zároveň musí dostatečně komunikovat s pracovníky školky ohledně individuální péče, kterou je dítěti třeba poskytnout.

Informujte pracovníky školky o ekzému a specifikách, která je třeba dodržovat.

Lékařská zpráva může školku informovat o omezení dítěte v určitých aktivitách a o speciálních stravovacích potřebách.

Dítě vybavte mycím olejem, emolienciem, dezinfekcí s olejovou fází a protisvědivým sprejem. Pokuste se s paní učitelkou dohodnout na dohlížení, aby:

 • dítě používalo vlastní prostředky na mytí rukou a aby si ruce následně promazalo svým krémem,
 • dítě používalo vlastní dezinfekci s olejovou fází, aby si ruce dále nevysušovalo,
 • učitelka použila protisvědivý sprej, pokud se dítě škrábe.

V případě potravinové alergie informujte personál školky.

Vysvětlete omezení, nutnost striktního dodržování a zjistěte možnosti školky v této oblasti. Případně se domluvte na tom, že dítě bude mít připraveno vlastní svačiny a obědy.

Příliš dítě neizolujte od kolektivu a společných aktivit.
Pokud je to jen trošku možné z hlediska vystavení alergenům, umožněte dětem se zapojit do normálního života a aktivit ve školce. Neúměrná ochrana ze strany rodičů může mít za následek vytvoření nefunkčních vzorců chování, jako například problémy se socializací, samostatností atp.

Děti mohou být nepozorné či náladové.

Připravte paní učitelku na to, že děti s atopickým ekzémem se mohou jevit jako nepozorné a náladové. A to především ve fázích vzplanutí ekzému, provázených nedostatkem spánku a svěděním.

Učte děti mluvit o ekzému.

V dětském kolektivu mohou přijít i otázky na ekzém, proto by na ně dítě mělo být připraveno.

 

Felix Ratzenbeck je autorem knihy Atopici s úsměvem na líci: Praktický průvodce pro lehčí život s atopickým ekzémem. Kniha vyšla ve spolupráci s Ústavem dermatopsychologie a zaměřuje se na moderní komplexní léčbu atopického ekzému, jejíž neoddělitelnou součástí je psychologická složka. Je návodem a poradcem pro zvládání konkrétních situací, které přináší každodenní život s atopickým ekzémem, a obsahuje praktické rady pro každodenní péči o pokožku, metody zvládání stresu jako předcházení panickým záchvatům, psychologické techniky na zmírnění svědění nebo postupy na zvýšení sebevědomí. 

5.0000

Byl pro vás tento článek užitečný?

Ne

Ne

Velmi užitečný

Děkujeme za Váš hlas

Nenechte si ujít i tyto články