Stres je nedobrovolný společník atopického ekzému: Jak ho zmírnit?

Vědecké studie jednoznačně prokázaly souvislost mezi stresem a kožními projevy. Pro atopiky je tedy přínosné učit se, jak se se stresem vypořádat.

Stres je reakcí našeho organismu na nepřiměřený poměr mezi tím, co očekáváme, a tím, co zažíváme.

Vědecké studie jednoznačně prokázaly souvislost mezi stresem a kožními projevy. Tato spojitost je obzvlášť viditelná při chronických onemocněních, při kterých opakované stresové situace často zhoršují kožní projevy, nebo dokonce urychlují jejich návrat. Pro člověka s atopickým ekzémem je tedy přínosné učit se minimalizovat možné stresové situace.

Dá se stresu vyhnout?

Stres je souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřiměřený poměr mezi osobními zkušenostmi a očekáváními. V běžném životě je mnoho situací, které vyvolávají stres a člověk je nemůže ovlivnit. Mnoha z nich ale dokážeme předcházet a zmírňovat jejich následky. 

Základním předpokladem je analýza stresorů a posouzení jejich hodnoty z hlediska vlastního života. Se skutečnostmi, které se nedají změnit, se člověk musí naučit žít, zatímco u těch ostatních si může položit otázky: „Je to pro mě opravdu tak důležité? Co se stane, pokud to nedopadne podle mých představ? A co se může stát, když tuto věc nebudeme řešit a přestaneme se jí zabývat?“ 

Někdy zjistíme, že věci, které nás stresují, nejsou ve skutečnosti tak důležité. Zjistíme, že jsme to my, kdo jim přikládá důležitost, která nestojí za ohrožení vlastního zdraví ani psychické pohody.

stres v životě

Jak se vyrovnat se stresem?

1. Vyzkoušejte dechová cvičení

Ke snížení akutního stresu můžeme využít dechová cvičení. Pomocí regulace dýchání v rámci dechového cvičení přechází tělo ze stresové reakce do stavu relaxace. Příkladem může být technika jógového dechu, technika hledání jiskry života či technika 1:2. 

Praktický příklad techniky 1:2

  • Vdechujte a vydechujte přes nos. Při nádechu i při výdechu počítejte do 4. Zopakujte 3x.
  • Změňte poměr dýchání z předcházejícího 1:1 na 1:2. Nadechněte se a při nádechu počítejte do 4. Vydechněte a při výdechu počítejte do 8. Opakujte, až dokud se nezklidníte. 

Dechová cvičení jsou velmi účinným nástrojem, který může pomoct nejen při snižování napětí, ale také při zlepšování koncentrace, při psychickém zklidňování nebo usínání.

2. Mějte pravidelný režim a dopřejte si oddech

Základní podmínkou lepšího zvládání každodenního stresu je odlehčení zatíženého organismu pravidelným režimem a stanovením skutečných priorit. Při nové organizaci času je vhodné myslet na sebe a pravidelně do denního programu zařazovat odpočinkové aktivity. Psychická relaxace se skládá kromě jiného i z úplně obyčejných aktivit, jako je smích, mazlení se, procházka se psem, kávička, nebo dokonce žvýkání žvýkačky.

3. Mluvte o svých emocích

Množství stresových situací vychází z nedorozumění. Vztahy mezi nejbližšími a přáteli můžeme ozdravit nejen projevením emocí, které rozpouštějí stres, ale také vhodnou komunikací. Mezi vhodné rozpouštěče stresu patří například věty jako: 

  • Mám tě rád. 
  • Mrzí mě to. 
  • Nemyslel jsem to tak. 
  • Cítím, že jsi to tak nemyslel. 
  • Mám strach. 
  • Potřebuji tě. 
  • Nezlob se.

Díky správné volbě slov a vyjádření svých přání i požadavků můžeme předcházet také hádkám.

stres a komunikace

4. Učte se pokoře a trpělivosti

Dalším neméně důležitým předpokladem snižování stresu je učit se pokoře a trpělivosti. S mírou pokory je také spojena míra sebereflexe, moudrosti a schopnosti nezaujatě posoudit své schopnosti. Pokorný člověk si je vědom svých chyb a omezení, nemá potřebu srovnávat se s ostatními, nebo je dokonce soudit.

5. Vyzkoušejte psychologické metody

Z psychologických metod můžeme také využívat techniku řízené představivosti, meditace nebo vizualizace. Techniku řízené představivosti může tvořit například koncentrace mysli na zážitek barvy. Člověk si může také vyvolat živé představy určitých předmětů, zpřítomnit vlastní zážitky, vyvolat obraz určitých osob, představovat si sebe jako vítěze nad konkrétními problémy a podobně. 

Imaginativní cvičení se mohou zaměřovat na představu výstupu na horu, krásu a pohodu mořské pláže, procházku lesem nebo na pohled na západ slunce. S řešením konkrétních problémů může pomoct i zkušený psycholog. Praxe ukazuje, že spolupráce dermatologa s psychologem, individuální léčba, poradenství a cílený nácvik konkrétních postupů zlepšují jak psychický, tak i zdravotní stav atopika. 

Pročtěte si také

Může mít atopický ekzém psychosomatické příčiny?

Felix Ratzenbeck je autorem knihy Atopici s úsměvem na líci: Praktický průvodce pro lehčí život s atopickým ekzémem. Kniha vyšla ve spolupráci s Ústavem dermatopsychologie a zaměřuje se na moderní komplexní léčbu atopického ekzému, jejíž neoddělitelnou součástí je psychologická složka. Je návodem a poradcem pro zvládání konkrétních situací, které přináší každodenní život s atopickým ekzémem, a obsahuje praktické rady pro každodenní péči o pokožku, metody zvládání stresu jako předcházení panickým záchvatům, psychologické techniky na zmírnění svědění nebo postupy na zvýšení sebevědomí. 

4.4643

Byl pro vás tento článek užitečný?

Ne

Ne

Velmi užitečný

Děkujeme za Váš hlas

Nenechte si ujít i tyto články