Co je to kontaktní alergie a jak se vyšetřuje

U atopického ekzému se z dalších ekzémů často setkáváme s ekzémem kontaktně alergickým.

Kontaktní alergie a kontaktně alergický ekzém 

Kontaktně alergický ekzém je jediný ekzém, který je přímo způsoben alergickou reakcí. Způsobují ho kontaktní alergeny neboli hapteny. Hapteny jsou malé, vysoce reaktivní molekuly především chemické povahy, které imunitní systém jedince po opakovaném kontaktu rozpoznává jako cizorodé a spustí proti nim imunitní reakci zprostředkovanou buňkami.

Pozdní alergická reakce versus časná alergická reakce 

Alergické reakci u kontaktně alergického ekzému se také říká pozdní. Ta se projevuje tak, že po kontaktu s inkriminovanou látkou se s určitým zpožděním, obvykle po 2–3 dnech, objeví v místě kontaktu na kůži ekzém. Je to doba, kterou potřebují imunitní buňky, aby dorazily z mízních uzlin do kůže. 

Zcela odlišná je tzv. časná, protilátkami zprostředkovaná alergická reakce, kdy po vdechnutí, vpichu, pozření alergenu nastane slizniční reakce (oči, nos, dýchání, trávicí systém) do několika minut, např. u alergie na bodnutí hmyzem, senné rýmy, astmatu apod.

Jak rychle se člověk může stát kontaktně alergickým? 

Některé alergeny mají silnou schopnost vyvolat kontaktní alergii, tedy ke vzniku stačí několik dnů a postihne téměř všechny osoby (např. dinitrochlorbenzen či primin). U méně silných je to v řádů týdnů až měsíců a mezi lidmi je takováto kontaktní alergie celkem častá (např. nikl, parfémy). U silných alergenů přetrvává pohotovost ke kontaktní alergii / ekzému doživotně, jen u velmi slabých postupně vymizí. 

„Některé alergeny mají silnou schopnost vyvolat kontaktní alergii, tedy ke vzniku stačí několik dnů a postihne téměř všechny osoby."

Kdo je náchylný ke kontaktní alergii? 

Ke vzniku kontaktní alergie mají díky nedostatečné funkci kožní bariéry větší sklon nejen atopici, ale i osoby s jemnou, tenkou, citlivou kůží a také s kůží chronicky poškozenou vysušujícími a dalšími vlivy („mokré“ profese a koníčky jako kuchař, kadeřník, ošetřovatel, uklízeč apod.).

V tomto ohledu je pro atopika důležitá i vhodná volba povolání – z důvodů rizika zhoršení atopického ekzému a i vzniku kontaktních ekzémů a dermatitid v budoucnosti. 

Jak se zjišťuje kontaktní alergie? 

Pro zjišťování příčin kontaktně alergického ekzému existují speciální testy, tzv. epikutánní, kdy se ve formě testovací náplastí aplikují vybrané alergeny v nízké, alergologické koncentraci na kůži zad. Odečet reakce lékařem probíhá po 48 a 72 hodinách (někdy ještě po týdnu), kdy se v případě pozitivní alergické reakce na kůži v místě testu objeví „malý ekzém“. 

Jak se liší epikutánní testy na dermatologii od testů na alergologii? 

Zcela odlišné testy se používají k diagnostice příčin slizničních alergií, jako je alergická rýma či astma. Tyto testy se nazývají intradermální (prick), testují se s nimi vzdušné alergeny (pyl, roztoči atd.), prostřednictvím mělkého vpichu do kůže a odečet reakce se provádí za 20 minut. 

Jak probíhá alergologické vyšetření

Pročtěte si také

Testy na alergii: Jak probíhá alergologické vyšetření

K čemu jsou dobré epikutánní testy? 

Tyto diagnostické testy slouží k odhalení kontaktní senzibilizace na určitou látku (= pohotovost imunitního systému reagovat alergicky, vyvolat kontaktní ekzém). Pokud se taková skutečnost zjistí a pacient se cíleně této látce vyhýbá, může pak být zcela bez ekzému. To pochopitelně závisí také na faktu, jak moc je tato látka v našem denním životě zastoupena, tedy zda se jí lze stoprocentně vyhnout. 

Jaké jsou nejčastější kontaktní alergeny? 

K nejčastějším kontaktním alergenům patří: kovy (chróm, nikl, kobalt), parfemace, konzervační látky (katon, parabeny, formaldehyd a jeho odštěpovače), emulgátory (lanolin), barviva (parafenylendiamin), léky (neomycin), složky pryže, epoxidy a další. 

U kosmetických prostředků (např. ekzém obličeje) lze navíc provést i testování s individuálními prostředky, které pacient používá. Předpokladem je znalost obsahu všech obsažených látek, protože neznámé látky se nesmí testovat. Při posuzování kožních chorob z povolání se dále testují speciální sady testů k dané profesi a případně i individuální látky na základě šetření na pracovišti pacienta v příslušném ředění. 

Úspěšnost epikutánních testů

U individuálních testů je zásadní rozbor kontaktních vlivů pacienta. Podle toho lékař rozhodne, co se bude testovat. Je nevhodné testovat v akutní fázi ekzému, kde mohou vznikat i falešně pozitivní reakce. Úspěšnost vyšetření závisí i na dalších faktorech, jako jsou vhodná koncentrace alergenů, správná technika provedení testů, místo aplikace, dostatečná doba odečítání, zkušenost odečítající osoby s hodnocením reakcí, interpretací výsledků a hodnocením klinické relevance. 

„Je nevhodné testovat v akutní fázi ekzému, kde mohou vznikat i falešně pozitivní reakce. "

Kde, čím a jak se epikutánní testy provádí? 

Epikutánní testy se provádí na specializovaných dermatologických pracovištích (kliniky či jednotlivé ordinace v terénu) a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Běžně se testuje jako základ tzv. Evropská standardní sada, která v současnosti obsahuje 32 častých alergenů, v praxi často je doplňovaná o nejčastější konzervanty. Používají se ty alergeny a od těch výrobců, jež splňují nároky a doporučení evropské standardizační komise pro kontaktní dermatitidy (ICDRG).

Technicky probíhá epikutánní testování v několika dnech: první den se aplikují testy (obvykle v pondělí). Pacient pak přijde ve středu (za 48 hodin), kdy se náplasti sejmou a provede se první odečet. Pak přijde ve čtvrtek (za 72 hodin), kdy se provede druhý odečet a celkově se zhodnotí výsledek. V případě pozitivity následuje ústní poučení o dané látce (v čem se vyskytuje, a čemu se tedy vyhýbat), doplněné písemným poučením ve formě letáčku („pasport“), případně vystavením alergologického průkazu. A nakonec se posoudí relevance, tedy souvislost výsledku epikutánních testů s pacientovým ekzémem (přímá souvislost = příčina, nepřímá souvislost = kofaktor, latentní = bez souvislosti, náhodně objevená). 

I přes testování je to někdy téměř detektivní pátrání, dobrat se, co je u pacienta příčinou jeho potíží, neboť látek v domácím, pracovním i volnočasovém prostředí je nepřeberně, vše testovat nelze a často se podílí na vzniku a přetrvávání ekzému více příčin a spouštěcích faktorů. 

Pokud má tedy atopik kontaktní alergii, může být jeho atopický ekzém aktivován tímto spouštěčem. Po kontaktu s alergenem vzniká nejdříve ekzém kontaktní, který následně vyprovokuje aktivaci ekzému atopického. Léčba kontaktního ekzému se řídí obdobnými zásadami jako u samotného atopického ekzému, zásadní roli ale hraje prevence – vyhýbání se kontaktu se zjištěným alergenem. 

Atopický ekzém v oblasti lopatky

Pročtěte si také

Když se potká vícero ekzémů: Atopický nemusí být ten jediný

5.0000

Byl pro vás tento článek užitečný?

Ne

Ne

Velmi užitečný

Děkujeme za Váš hlas

Nenechte si ujít i tyto články